Wedstrijdreglement

Sommige competities zijn voorbehouden aan de leden van de I.G.G.C. . De leden moeten niet alleen over hun federale kaart en golfvaardigheidsbewijs beschikken maar ook hun inschrijving aan het tornooi vereffend hebben.

De andere competities zijn in de mate van het mogelijke toegankelijk voor alle leden van de Belgische en buitenlandse clubs zolang ze over een federale en handicap-kaart beschikken (Max. Hcp: 36). Voor bezoekers is uiteraard een greenfee verschuldigd.

De spelers kunnen zich inschrijven via www.i-golf.be of op het secretariaat. Inschrijvingen worden op donderdag 17 uur afgesloten voor de wedstrijden op zondag of 48 uur voor elke andere competitie.

Tee-Times worden 24 uur voor de wedstrijd per mail verstuurd.

Soms is het aantal deelnemers beperkt, de lijsten kunnen bijgevolg afgesloten worden van zodra dit aantal bereikt wordt. De spelers die zich nadien nog wensen in te schrijven, zullen op een wachtlijst geplaatst worden en pas in aanmerking komen als er een plaats vrijkomt.

Elke speler die te laat aan de start komt, zal gepenaliseerd worden volgens de regels opgesteld door het Sportcomité en gediskwalificeerd als de vertraging meer dan 5 minuten bedraagt.

Het Sportcomité heeft ook het recht om de nodige sancties te treffen indien spelers niet komen opdagen (zonder geldig excuus en zonder het secretariaat gewaarschuwd te hebben).

Elke speler is persoonlijk verantwoordelijk voor het binnenbrengen van zijn kaart.

Elke competitie die in Medal Play gespeeld wordt, komt in aanmerking voor een handicap wijziging.

In geval van ex aequo’s, wordt rekening gehouden met de beste score op de laatste 9, 6, 3, 12 of 15 holes.

Cumul van meerdere prijzen is niet toegelaten, netto-prijzen hebben voorrang op bruto prijzen. Indien de winnaar niet op de prijsuitreiking aanwezig is, gaat zijn prijs naar de volgende speler, behalve bij overmacht en indien het Sportcomité hiermee akkoord gaat. De prijsuitreiking vindt plaats een half uur na het binnenkomen van alle teams.

Het Sportcomité heeft het recht om spelformules te wijzigen indien ze de goede gang van zaken van de competitie bevorderen.

Enkel de leden die een medisch getuigschrift kunnen voorleggen, mogen de wedstrijden met een buggy spelen, behalve op het Clubkampioenschap waar alle buggy’s verboden zijn. De Senioren mogen met een buggy aan de clubwedstrijden deelnemen.

Gelieve er een verzorgde kledij op na te houden, zowel op de baan als in het clubhuis.